2 תשובות
אולי :) הכל מאלוקים
טיפולים זב אפשרי אבל קשה