8 תשובות
כן בקטנה אבל בפינה, זה היה רק מים
לא
כן
כן לצערי
כן, אבל רק מים
הרבה פעמים
לא, לא יצא לי.
כשהייתי קטנה נחשב?