5 תשובות
יש לך אנדרואיד?
שואל השאלה:
שיאומי נקרא אנדרואיד?
אנונימית
תחליקי לדיאמס
שואל השאלה:
מזה דיאמס?
אנונימית
שלחי הודעה