7 תשובות
לשאול אותו אין דרך אחרת
לשאול אותו. הדרך הכי בטוחה לדעת.
לראות אם הוא מסתכל עלייך מנסה להתקרב אלייך...
לשאול אותו,אם לא תמשיכי הלאה הוא לא שווה אתזה
לרמוז לו דרך חברה טובה
לפי רמזים שלו, דרך חברה שלך שגם ידידה שלו..
לפי התייחסות שלו אלייך-אם הוא מרבה או ממעט לדבר איתך..
בהצלחה.
או לשאול אותו כמו שאמרו.