7 תשובות
בטח שיש
יש גם מורות
יש גם מורות
יש
יש מורות, ברור.
בטח, אני למדתי עם מורה אשה
יש ועוד איך