2 תשובות
יהיה שיפור אבל לא גדול
תלוי כמה זמן בשבוע גם
זה יספיק אם תאכלי בריא