4 תשובות
אם הוא יכול לדבר לדוגמא
כשהוא קשור לזיכרון משמעותי או לאדם משמעותי
הוא קשור למקרה משמעותי עבורך או לאדם שחשוב לך