6 תשובות
השמאלי
הימני
הזה שהכי שמאלי
הימני
צבע אפרסק, השמאלי