תשובה אחת
קודם כל הרגשה של גאווה כי אני חשוב בעינהם מדברים עלי.
אי אפשר להמנע מריכולים לכן זו ההרגשה.