2 תשובות
באופן תיאורטי, כן.
אם יש לך מספיק כסף ואת האישורים הנדרשים לזה - כן.