4 תשובות
איפה שהצ'ופציק שימי סלוייטפ
עם סלוטייפ
תדביקי דבק לחלק הלמעלה של הבלון, תעמדי על משהו גבוה כדי להגיע לתיקרה ותדביקי אותו לשם
קונה בלון, שמה חוט, ובקצה הבלון למעלה את שמה דבק סלוטייפ ומדביקה