4 תשובות
עושים גלופה על פי בדיחה פנימית/ משפט שנאמר הרבה פעמים בקורס..
ה נתן ונטן לקח
אנחנו עשינו מלא בדיחות של הקורס