4 תשובות
להפסיק לדבר אחד עם השני
להיפרד לזמן מה
מה שזה אומר, להפסיק את הזוגיות לפרק זמן מסויים.
הפסקה זמנית,שיהיה לשני הצדדים זמן לחשוב כזה