3 תשובות
האמת שאם זה ידיד שאני אוהבת אז כל יום
אנחנו כל יום מדברים ויש לי כמה ידידים לול.
Z-
כל פעם שיש נושא שיחה מעניין דה