תשובה אחת
אדם טוב הוא אדם שדואג לכך שהמעשים שלו ישפיעו לטובה על אנשים אחרים ונמנע מכך שהם ישפיעו לרעה (זה הגדרה מאוד מעורפלת אבל זה לא דיון על מה זה טוב ומה זה אז בעיקר מה שטוב זה טובת הזולת ומה שרע זה רעת הזולת והשאלה מה ספציפית אלה הדברים הללו היא מסובכת יותר).
אדם מכבד הוא אדם המתחשב באנשים אחרים ונותן כבוד לאותם אנשים ולרצונות שלהם. זה די דומה ויש חפיפה מאוד גדולה ביניהם.
אנונימי