תשובה אחת
כן גם אני ראיתי שאמור לצאת אבל לא ראיתי תאריך :(