3 תשובות
את צריכה להוריד את הסרטון למחשב ואז לעשות כזה העתק הדבק.....
או לטלפון, פשוט במחשב זה יותר נוח
כן את צריכה להיכנס להנשפות בקיצור מסובך