7 תשובות
כן
כן ולא
לא על הכול
שואל השאלה:
בהקשר ל3, זה כאילו בכוונה מוצדקת, למשל רב אחד אומר דברים לא נכונים, אז רב אחר אומר שאסור לשמוע לו ואומר שהוא רשע.
אנונימי
כן
לא
לא
אני יודעת שאסור לדבר על שום רב דברים רעים, ובקשר ליהודי- כתוב בתורה שמי שמרים יד על חברו נקרא רשע, אז כנראה מותר...
1. מי שכזה באמת - כן.
2. אם אותו רב באמת רשע (עושה דבריןם אסורים באופן קבוע, מחטיא את הרבים) - אז כן.
3. ללכלך סתם - לא, אבל לכנות את מי שצריך (תלמד את הספר "חפץ חיים") -כן. וכבר כתב החזון איש בקבוץ אגרות שכמו שמותר לדבר לשון הרע לתועלת על בעל מקצוע שמזיק, כדי להזהיר את הבציור מפניו - אז כל שכן שמורת לדבר לשון הרע על תלמיד חכם שמקלקל א תהביור (משהו כזה, לא זוכר במדויק).
"ש: מה ההבדל בין חייל שגירש יהודים מגוש קטיף ובין נאצי?

ת: לפני שבוע מישהו שאל זאת על הרב כהנא. ופעם מישהו קרא לצה"ל יודאו-נאצי. ופעם מישהו כינה אשכנזים כאשכנאצים.

לכן פעם אחת ולתמיד אסור לקרוא ליהודי נאצי. הקורא לחבירו רשע יורד עמו חייו. קידושין כח א. כלומר, פוגעים בפרנסתו של המתבטא כן (רש"י ותוס' ור"י הזקן שם). רבנו הרב צבי יהודה נזף קשות במכנים יהודי רשע אבל לא עלה על דעתו שיקראו לו נאצי (ע' שיחות הרב צבי יהודה - שמות 45)."(שות של הרב שלמה אבינר)

מהקישור:
"כמובן מותר לדבר באופן כללי על דרך ושיטה כשלא מדובר על אדם מסויים. אדם שאינו תינוק שנשבה, או שהוא פועל כנגד אחיו היהודים [פונה לאום כדי להתלונן עליהם, מצלם חיילים וכו בשליחות ארגוני שמאל אירופיים וכו] הוא בכלל מוסר שודאי דינו כרשע גמור ומותר לדבר עליו הכל" -בהנחה שהוא לא תינוק שנשבה וחונך בדרך ועל דרך התורה.

בשות באתר כיפה עונה הרב שמואל אליהו האם מותר לקרוא לאריק שרון רשע.
"בס"ד
אני שומע אנשים קוראים לשרון "רשע" וזה מאוד קשה לי אבל אני לא יכול לומר להם כלום.
זה לא קשה לי בגללם - זה קשה לי בגללו. קשה לי שיש יהודי רשע. קשה לי לקרוא ליהודי רשע. אבל מה לעשות שיש דבר כזה בעולם. יש יהודים רשעים.

אני לא קורא לו רשע ואולי זה חולשה שלי. אני אומר שהוא עשה מעשה רשע. אבל מי שקורא לו "רשע" כיון שהוא גורש מביתו - או שראה אחרים שגורשו מביתם - אין מי שיכול לומר לו דבר... אני לא קורא לו "רשע" אבל אני גם לא מסתכל בפניו כמו שאסור להסתכל בפניו של שום אדם רשע...היו רבנים שלא רצו להפגש איתו כי אסור להסתכל בפני "רשע"... דע לך!
אם אני נתקל בתמונה שלו בעיתון או בכל מקום אחר. אני פשוט מסיר את עיני.
אם היא תלויה במשרד שאני נכנס אליו. אני מבקש להורידה ובכל מקרה לא יושב מולה. וגם לך אני מציע לך לעשות כן.

עם זאת אני לא מכנה אותו "רשע" כי זה מפריע לי לכנות יהודי רשע. אבל ברור לחלוטין שהוא לא מצטרף למנין ולא לשום דבר שבקדושה.
אסור לשמוע ממנו שום דבר ושום רעיון כי הוא מוחזק כאיש רע מעללים שעושה מעשים רעים ואין לנו שום אמון לא בו ולא במעשיו.

והוא רחום יכפר עוון
התשובה התקבלה מהרב שמואל אליהו,
יט באב התשסה, 24 באוגוסט, 2005"

אני חושבת שראוי לנהוג כמו הרב אליהו:)
גם במקרים שבהם האדם רשע ויש לגנותו צריך להיזהר בדברים.
אומנם יש להירתע מהאדם וממעשיו אך צריך להיזהר מלכנות אדם רשע.
בנוסף לכך כמו שמצויין בקישור לעיתים אנחנו קוראים לאדם רשע מתוך חילוקי הדעות,אי הסכמה ובורות ויש להיזהר בכך.
הרב אבינר כתב שאסור לקרוא לאדם יהודי רשע.
לכן זה מחזק חלקית את נוהגו של הרב אליהו.
בכל מקרה אני חושבת שכדי לשאול רב באופן ישיר ולבקש מקורות וסימוכין:)
כן
כן [לא מתוך שנאה אלא מתוך רצון לעזור לאותו רב]
לא