2 תשובות
הכל (?)
גובה יוצר זווית ישרה
תיכון זה קו שחוצה את הצלע לשני חלקים שווים
וחוצה זווית זה קו שמחלק את הזווית שהוא חוצה אותה לשתי זוויות שוות..

במשולש שווה שוקיים הגובה התיכון וחוצה הזווית עוברים באותו קו.
בקישור המצורף תמצא את התשובות לכל סעיפי השאלה תחת הסעיף "קווים ונקודות מיוחדים במשולש" (כולל איורים)

שנה טובה

מאיר