5 תשובות
לא ב23
לא, יום למחרת
לא, יוצאים לחופש ב24, ערב חנוכה הוא ב23
לא ביום למחרת