תשובה אחת
לא עשיתי את הניסוי הזה אבל פנול הוא אנדיקטור שבסביבה בסיסית הוא הופך לבורדו.
ככול ששמים יותר תמיסת בסיס כך התמיסה יותר חומצית .
אנונימית