9 תשובות
שלוש
שלוש זה נקבה פנימייה יפה
פנימיות זה נקבה אז שלוש
שלוש פנימיות

פנימיות = פנימייה, יחיד

שלוש- נקבה

שלושה- זכר

פנימייה- נקבה

שלוש פנימיות
פויה על לשון.
ושלוש כמו שענו מעלי ולפני.
שלוש,
לפי: פנימיה אחת (ולא: פנימיה אחד)