תשובה אחת
כנראה גירוי מהגירוד, או שהשתמשת באיזה קרם שגרם לגירוי הזה