2 תשובות
איך לחצות צומת?
איך לנסוע בכביש מפותל?
תנסי לעשות מלא מבחנים בפלקציה "נוהג" , זה טוב רצח , יש שם דגמים של תאוריה.
תנסי לחלק את החומר לנושאים (תמרורים/ הגדרות של הדרך / נהג חדש בלה בלה) ותסבירי להורים/לכלב/ לעצמך במראה בעל פה כזה