5 תשובות
במשרד הפנים
משרד הפנים (לפני גיל 18 צריכה אישור הורים נראה לי)
הולכת למשרד הפנים
במשרד הפנים, אם את מתחת לגיל 18 צריך אישור הורים
אם את מעל גיל 16 את צריכה להביא תעודת זהות שלך
אם את מתחת לגיל 16 ההורים צריכים להביא את התעודות זהות שלהם
משרד הפנים אבל מתחת ל18 ההורים צריכים לאשר