7 תשובות
עכבר/חולדה
חולדה אני חושבת
שנת העכבר
שנת העכבר/חולדה.
שנת העכבר
חולדה
מהזה אומר ועפ"י מה קובעים את זה?