4 תשובות
46 לדעתי
"לא אני"
בערך 46
שואל השאלה:
אני בת 14 שקט