2 תשובות
הגדרות>שינוי פרטי משתמש>כינוי
Ncf
שלושה קווים ,גלגל שיניים, הגדרות ואת כבר תמצאי