2 תשובות
כך יוכל להשפיע כל אחד ואחד על תוצאות הבחירות, לחזק מפלגות שהוא בעדן ולהחליש מפלגות שאינו מסכים איתן
כדי שהממשלה שתורכב תהיה תואמת למה שהאוכלוסיה רוצה.