2 תשובות
מוחקים תשובה, מוחקים שאלה.
ימחקו את התשובה/שאלה שלך ויורידו לך נקודות אמינות - זו עבירת פרחים.