8 תשובות
גאליס
גאליס
גאליס
גאליס, בדיוק היום עניתי על שאלה כזו.
גאליס או שכונה
כמעט מלאכים
הבורר
או
עספור
חברים
שואל השאלה:
אה שאלו שאלה כזו כבר?
החממהה כל כךך