2 תשובות
כן כצעיר
לא כמבוגר
לא רק שאת תינוקת ואז גודלת ואז זהו