תשובה אחת
בערוץ 12 בבוקר חדשות בערוץ 13 גם דומה כזה