4 תשובות
לא הגיוני
ל א
לא, את יכולה לאפס את הטלפון ולעדכן גרסה.