2 תשובות
-4 הכי גבוה
אנונימית
מינוס זה לקוצר ראייה, כשלא רואים טוב מרחוק, זו עדשה שמקטינה כשמביטים דרכה.
פלוס זה לבעיית מיקוד בעיקר לקרוב או למשקפי קריאה למבוגרים. העדשה מגדילה כשמביטים דרכה.

מבחינת גודל המספר הם זהים זה 4 (הסימן מעיד רק על סוג העדשה, מגדילה או מקטינה)