תשובה אחת
וואי גם אני.... תנסי אולי לשנות את הסגנוןסטייל או משהו בחדר.