4 תשובות
לחשוב שמה שהוא מלמד מעניין אותך.
לקחת רטלין זה מאןד עוזר להתרכז
אנונימי
לשבת שורה ראשונה-שנייה