8 תשובות
מבט חיוך
עיניים
חיוך עיניים
עיניים
על מישהי זה שיער גובה עיניים גבות בקיצור פנים שיער גובה וגוף כללי כזה רזה מלאה וכו
חיוך
עיניים או שיער
עיניים ושיער