5 תשובות
בשם שלי.
"מי אתה מטרידן"
בשם הפרטי שלי
לא קוראים לי , אני בא לבד (אוו בדיחות של בני 90)

שתקרא לי בשם שלי, למה הוא קיים אם לא בשביל זה?
אדוני