4 תשובות
עוד 3 שבועות
22.12 נר ראשון.
22 נר ראשון 23 חופש
LR1