תשובה אחת
אני נעזרתי באתר עברתי
קודם קראתי את החומר, אחר כך תרגלתי שאלות וזהו.
למדתי יומיים ועברתי תאוריה ראשונה