3 תשובות
לומדים לנגן אצל מורים טובים ומגיעים לרמה הזו
אימונים בעיקר
מנגנים