4 תשובות
דבש, לימון וג'ינגר
דבש ולימון
לפורר במבה ולשים על זה (לוקח איזה יומיים, שימי פעם ביום)
זה עובד פלאים.

על המינוסים? אני עושה את זה תמיד כשיש לי וזה עובר.
דבש, לימון עוזר לפי מה ששמעתי