3 תשובות
וזלין
שפתון לחות
מצרפת לך קישור לעמוד אחד באינסטגרם של כל מיני טיפים ויש שם טיפ ליובש