תשובה אחת
תלוי של איזו חברה. המוכנים ממש לא איכותיים. עדשות glacier של שמיר לעומת זאת מאד איכותיים וכמעט ולא רואים את ההשתקפות הכחולה.