3 תשובות
תסבירי את עצמך יותר ברור אנסה לענות לך
גב אל גב
שואל השאלה:
אוקיי, איש 1 נעמד מאחורי הגב של איש 2, איש 3 נעמד מאחורי הפנים של איש 2.
עכשיו איש 1 ואיש 3 עומדים אחר מאחורי השני, למרות שאחד עומד מאחורי הגב ואחד עומד מאחורי הפנים.
להיות מאחורי הגב ולהיות מאחורי הפנים זה בעצם להיות באותו מקום