תשובה אחת
אל תיגשי לבוחן או שתנסי להשיג מועד ב אין הרבה מה לעשות