7 תשובות
בתבור
בלשון לדעתי לא יפה בכלל
לשון
עגיל בתבורר
בלשון מוריד ממש
בתבור זה ממש יפה ומושך
אנונימי
בתבור