2 תשובות
תודיעי להם מראש
הבית ספר לא יסכן אתכם. תצאי