2 תשובות
זה טלפון מעולה
אבל אם זה מה שכל כך מפריע לך אז תקני נוט בדרך כלל הם לא מעוגלים.